Cây lương thực

Giới hiệu về sản phẩm của cây lương thực, là các loại cây trồng mà sản phẩm dùng làm lương thực cho người, cung cấp năng lượng và chất bột cacbohydrat như: Gạo, ngô. khoai, sắn, yến mạch, các loại hạt, các loại đỗ đậu...

Bài viết xem nhiều